อบรมก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010)

                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010) (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564) โดยมี ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ และ คุณพัฒนพงษ์ บุตรราช เป็นวิทยากรบรรยาย 

263254

Leave a Reply