การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

S__48504866         

                กิจกรรมดี ๆ จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Eco Seminar Series : หัวข้อ “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ความรู้ เรื่องการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.

         ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ link : https://forms.gle/LurbMtbr8y5YvkyF9

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
         📞 08 6644 3346 อดิเรก
         📞 08 2782 9353 วิยะดา
          Line ID : nidarayong
                      ❤️💕❤️

Leave a Reply