เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ: ขยะต้นแบบลดขยะพลาสติกต้นทาง และสาระน่ารู้จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

5 มิถุนายน
วันสิ่งแวดล้อมโลก
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำเสนอสาระดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม
และการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

1.เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ: ขยะต้นแบบลดขยะพลาสติกต้นทาง ผ่านระบบออนไลน์

2.การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

3.การปฏิบัติตัว D.M.H.T.T

4.7 วิธีล้างมือเพื่อป้องกัน!ไวรัส COVID-19

5.สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน COVID 19

Leave a Reply