ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Environmental Development Administration 2020

“Environmental Struggles and the Way Forward”

SAT 28 NOV 2020

Venue: Online by MS Teams

Online Conference

https://drive.google.com/drive/folders/1vLnIXUxgEeJxbzfFmL0W6W2l8Qlq0lTy?usp=sharing

 

Contact

Tel: +66 2 727 3798

Fax: +66 3 74 4280

Email: gseda.conference@nida.ac.th

Website: http://gseda.nida.ac.th/nida

Leave a Reply