โครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมเสริมสร้างการศึกษาไทย

                           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัด “โครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมเสริมสร้างการศึกษาไทย” ในวันที่ 22-25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

โครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาไทย 1 (500x500) โครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาไทย 2 (500x500) โครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาไทย 3 (500x500) โครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาไทย 4 (500x500) โครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาไทย 5 (500x500)

 

Leave a Reply