โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยมี ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน และ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนักศึกษานิด้าลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นอย่างดี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว NIDA Environment School กับพวกเรานะคะ

ออมสินยุวพัฒน์ 1 ออมสินยุวพัฒน์ 2 (300x300) ออมสินยุวพัฒน์ 3 (300x300) ออมสินยุวพัฒน์ 4 (300x300)

Leave a Reply