อบรมการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

                           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมการคัดแยกขยะ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา นักษาชั้นปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

นกิจกรรมยุทธศาสตร์คณะ csr อบรมการคัดแยกขยะ อบต. สิงหนาท 1 นกิจกรรมยุทธศาสตร์คณะ csr อบรมการคัดแยกขยะ อบต. สิงหนาท 2 นกิจกรรมยุทธศาสตร์คณะ csr อบรมการคัดแยกขยะ อบต. สิงหนาท 3 นกิจกรรมยุทธศาสตร์คณะ csr อบรมการคัดแยกขยะ อบต. สิงหนาท 4 นกิจกรรมยุทธศาสตร์คณะ csr อบรมการคัดแยกขยะ อบต. สิงหนาท 5

Leave a Reply