ประกาศผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2563

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการสอบปากเปล่า “ผ่าน” ครั้งที่ 2/2563 

ประกาศ  click

 สอบปากเปล่า

Leave a Reply