ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

          ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 18.10 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 1 คน

          บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้

Leave a Reply