คลิปวิดีโอการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Microsoft Team เรื่อง กฎหมาย เมือง และสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ ” เมื่อเราต้องเผชิญกับ COVID – 19 “

การเสวนาผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Microsoft Team
เรื่อง กฎหมาย เมือง และสิ่งแวดล้อม
ในหัวข้อ ” เมื่อเราต้องเผชิญกับ COVID – 19 ”

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
 
โดย วิทยากร        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
                             อาจารย์ ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์
ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ดูคลิปวิดีโอคลิก 

 

 

 

 

Leave a Reply