ประกาศผลการสอบปากเปล่าครั้งที่ 3/62

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นั้น

                        บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการสอบปากเปล่า “ผ่าน” ครั้งที่ 3/2562

ประกาศ Click

Leave a Reply