งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.เอก รุ่น 14_190804_0004 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.เอก รุ่น 14_190804_0005 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.เอก รุ่น 14_190804_0007 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.เอก รุ่น 14_190804_0008 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.เอก รุ่น 14_190804_0012

Leave a Reply