การปฐมนิเทศนักศึกใหม่ ภาคปกติ รุ่น 36

                        คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ  ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0024 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0020 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0017 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0016 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0024
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0002 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0012 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0007 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0005 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ รุ่น 36_190804_0010

Leave a Reply