ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง สว 10 ในวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่พวกเราชาว NIDA Environment School ตั้งใจ สร้างสรรค์เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ ทั้งการปฐมนิเทศ ทำความรู้จักและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาใหม่ 

ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 1 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 2 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 3 แก้ ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 4 แก้ ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 5 แก้
ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 6 แก้ ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 8 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 9 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 10 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 12

Leave a Reply