กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

                    คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร ราชพฤกษ์ ชั้น 4 ห้องประชุม 1 โดยมี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ รุ่นพี่ นักศึกษาเก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันธ์ ความอบอุ่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ “ครอบครัวการจัดการสิ่งแวดล้อม”

ปฐมนิเทศ ป.โท รุ่น35_181221_0003 ปฐมนิเทศ ป.โท รุ่น35_181221_0001 ปฐมนิเทศ ป.โท รุ่น35_181221_0011 ปฐมนิเทศ ป.โท รุ่น35_181221_0019 ปฐมนิเทศ ป.โท รุ่น35_181221_0015

 

Leave a Reply