งานเสวนา ทางเลือก ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ

Download โรงไฟฟ้าขยะ  โดย คุณวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม (รออัพเดตไฟล์)

Download การนำขยะมาผลิตเป็นพลังงาน  โดย คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข

Download ทางเลือก ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ  โดย คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี

Download สถานการณ์ขยะมูลฝอยของไทยและการผลิตพลังงานจากขยะ โดย  ดร.เชาวน์ นกอยู่

Download การผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยของต่างประเทศ  โดย  ดร.เชาวน์ นกอยู่

Download การดูงานด้านการกำจัดขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงานของต่างประเทศ 1 โดย  ดร.เชาวน์ นกอยู่

Download การดูงานด้านการกำจัดขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงานของต่างประเทศ 2 โดย  ดร.เชาวน์ นกอยู่

Download การดูงานด้านการกำจัดขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงานของต่างประเทศ 3 โดย  ดร.เชาวน์ นกอยู่

1537866983278

Leave a Reply