วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 16

             นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 8-9 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พวกเรามุ่งมั่น สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 1 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 17 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 3 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 4 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 6 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 7 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 8 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 9 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 10
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 11 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 12 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 13 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 14 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 15
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 16 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 18 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 19 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 20 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 5

Leave a Reply