พิธีไหว้ครู ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

             คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ บรรยากาศของพิธีเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น

พิธีไหว้ครู 111 พิธีไหว้ครู 3 พิธีไหว้ครู 10 พิธีไหว้ครู 2 พิธีไหว้ครู 8
พิธีไหว้ครู 4 พิธีไหว้ครู 6 พิธีไหว้ครู 99 พิธีไหว้ครู 5 พิธีไหว้ครู 7

Leave a Reply