พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ บรรยากาศของกิจกรรม เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความชุ่มชื่นหัวใจ

งานไหว้ครู 2561_180916_0015 งานไหว้ครู 2561_180916_0022 งานไหว้ครู 2561_180916_0001 งานไหว้ครู 2561_180916_0033 งานไหว้ครู 2561_180916_0032
งานไหว้ครู 2561_180916_0023 งานไหว้ครู 2561_180916_0006 งานไหว้ครู แก้ งานไหว้ครู แก้ 1 S__22257671
งานไหว้ครู 2561_180916_0003 งานไหว้ครู 2561_180916_0002 งานไหว้ครู 2561_180916_0005 งานไหว้ครู 2561_180916_0039 งานไหว้ครู 2561_180916_0037

Leave a Reply