กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior

            คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่จบการศึกษา มีสมาชิกครอบครัว NIDA Environment School ทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความรัก ความอันอุ่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของครอบครัวการจัดการสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 9
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 14 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 12
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 8 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior 1