งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม  

14 %e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82 %e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%821 19 15