งานทำบุญเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครบรอบปีที่ 2

          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ อาคารราชพฤกษ์ โดยมี ศิษย์เก่า นศ. ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันธ์ ความอบอุ่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ครอบครัว จส-สว

18 19 20 21 22
4 5 6 7 8
12 13 14 16 17