แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ…ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำโดย…”รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ” คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม “รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา” ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และนายสมเจตน์ จันทนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ศิษย์เก่า คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปรายการ NIDA WISDOM for Change ในหัวข้อ ในหลวง ร.9 กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ…ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามรับชมได้ ในวันพุธที่ 9 พ.ย. เวลา 15.30 น. ทางช่อง Nation TV

1

 (ซ้าย) นายสมเจตน์ จันทนา,(กลาง) รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา , (ขวา) รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ 

รายการ NIDA WISDOM for Change