งานมุทิตาจิตวันเกษียณราชการ สายใยรัก สานสัมพันธ์วันเกษียณ

ผู้บริหารคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า ระยอง เข้าร่วม “งานมุทิตาจิตวันเกษียณราชการ สายใยรัก สานสัมพันธ์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ” จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 มีบุคลากรจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตกับข้าราชการที่เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก ในฐานะที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เข้ามาเป็นสมาชิกหนึ่งใน จังหวัดระยอง เราขอปราวนาตนที่จะเป็นกลไกหนึ่งจะร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองตลอดไป

#Proud to be NIDA Environment School
Credit: ภาพจาก นศ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

งานมุทิตาจิตวันเกษียณราชการ สายใยรัก สานสัมพันธ์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ
ภาพบรรยากาศในงาน
งานมุทิตาจิตวันเกษียณราชการ สายใยรัก สานสัมพันธ์ สานสัมพันธ์วันเกษีย
ภาพบรรยากาศในงาน
งานมุทิตาจิตวันเกษียณราชการ สายใยรัก สานสัมพันธ์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ
ภาพบรรยากาศในงาน