ประกาศผล

          ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

* ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง *
ขอบคุณที่ให้ความสนใจตำแหน่งงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันทุกตำแหน่งงานเต็มแล้วค่ะ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง สำหรับประกาศรับสมัครงานในอนาคตที่อาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความสามารถของทุกท่านค่ะ