รับสมัครงาน

ประกาศสรรหา

  • ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เรื่องการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด >>>

 

ประกาศผลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา