ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2559

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1 (1.1) ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. และวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 10 คน บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้

Leave a Reply